Sveriges Lärarkalender - Elevdataboken

Sveriges Lärarkalender - Elevdataboken

Här kan du samla alla anteckningar om dina elever inför konferenser och utvecklingssamtal under tre läsår. När du byter kalender till ett kommande läsår, flyttar du bara över Elevdataboken med alla dina anteckningar till den nya kalendern. Enklare kan det inte bli.

Klasslistor - Alla uppgifter om varje elev på ett uppslag - Klasslista för prov, diagnoser m.m. - Klasslista för övriga klasser

Elevdataboken passar till alla våra kalendrar:
Unik (3360-1),   Blomster (3310),   Akvareller (3320) och
Favorit (3370-1)


Elevdataboken har ett något mindre format än A5, för att passa in i våra kalendrar i A5-format.

Häftad. Format: Mini-A5. 72 sidor.


9981 Elevdataboken
f-pris 25:-