Alla Tiders Förlag

bilder/kop1.png
bilder/kop2.png
bilder/kop3.png
bilder/kopiering.png

Här kan du ladda ner kopieringsunderlag till Sveriges Lärarkalender.

Kopieringsunderlagen finns i två versioner. Som formulär för ifyllnad via dator eller som traditionella blanketter.

PDF Formulär
1. Viktiga Läsårsdata och Telefonlista Formulär
2. För Unik - Viktiga Läsårsdata mindre format Formulär
3. Kontaktlista Formulär
4. Namnlista flik Formulär
5. Schema standard och modul Formulär
6. Klasslista Formulär
7. Frånvarolista Formulär
8. Provresultat Formulär

PDF Blankett
1. Viktiga Läsårsdata och Telefonlista Blankett
2. För Unik - Viktiga Läsårsdata mindre format Blankett
3. Kontaktlista Blankett
4. Namnlista flik Blankett
5. Schema standard och modul Blankett
6. Klasslista Blankett
7. Frånvarolista Blankett
8. Provresultat Blankett