Alla Tiders Förlag

Ladda ner Katalogen som Pdf.Katalog 2021 - 2022
Vi trycker inte någon papperskatalog i år på grund av att så många skolor inte längre vill ha pappersutskick och att de på
så sätt också vill bidra till miljöarbetet.

Då är det slöseri med resurser om vi trycker upp och skickar ut
katalogen i ett format som skolorna inte längre önskar.

Katalogen finns istället tillgänglig Online eller att ladda ner som PDF.