Sveriges Elevkalender - Kontaktkalendern

Sveriges Elevkalender - Kontaktkalendern

Konaktkalendern ger varje elev ett eget praktiskt hjälpmedel
i skolarbetet.

Veckouppslagen gör det lätt för eleverna att hålla ordning och skriva ner allt de ska komma ihåg: läxor, tandläkartider, lappen till sytster, idrottsdagar, utflykter, studiebesök osv.

Utvärderingssidorna är till för att eleverna fortlöpande ska kunna skriva ner hur de upplever skolan. Vad är bra eller mindre bra? Hur går det med läsningen? Hur är det i matsalen och på rasterna, etc? Kontaktkalendern fungerar också bra som underlag vid utvecklingssamtal eller liknande.

Boken innehåller även scheman, anteckningssidor, kompislistor mm. Ej bunden till något läsår.

Kontaktkalendern har också ett tygband som veckomarkör.

Hårdband. Format A5. 128 sidor.03002 Kontaktkalendern
f-pris 39:-