Sveriges Elevkalender - Veckoboken

Sveriges Elevkalender - Veckoboken

Låt dina elever så tidigt som möjligt få träna sig i att skriva, rita och berätta om sitt arbete i skolan. Det blir en naturlig skrivsituation varje vecka med en verklig mottagare.

Veckoboken blir ett bra underlag att använda vid utvecklingssamtal och dylikt.

Det går lätt att följa varje elevs skrivutveckling. Hemuppgifter och annat som händer under skolveckan, skriver eleverna själva in i kalendern.

Ej bunden till något läsår.

-"Veckoboken har ett tygband som veckomarkör"

-"Smart

Hårdband. Format A5. 88 sidor.


03001 Veckoboken f-pris 34:-